Press Die Components

Straight Punch(T Type Punches)

Straight Punch(T Type Punches)

Ty Dập SKD11

直身沖頭(T型沖頭)

C-SPB C-SHB

PDFCart

Straight Punch (T Type Punches)

Straight Punch (T Type Punches)

Ty Dập SKD11

直身沖頭(T 型沖頭)

SPB SHB

PDFCart

Shoulder Punches (A Type Punches)

Shoulder Punches (A Type Punches)

Ty Dập 2 Tầng

肩型沖頭 (A 型沖頭)

SP SH

PDFCart

Burring Punches

Burring Punches

Ty Dập 2 Tầng

抽芽沖頭

SPMA

PDFCart

Burring Punches

Burring Punches

Ty Dập 2 Tầng

抽芽沖頭

SPM

PDFCart

Straight Pilot Punches

Straight Pilot Punches

Ty Dập

引導沖頭

STC HSTC

PDFCart

Pilot Punches

Pilot Punches

Ty Dập 2 Tầng

引導沖頭

STA HSTA

PDFCart

Guide Lifter Punch

Guide Lifter Punch

Guide Lifter Punch

浮昇銷

GLP

PDFCart

Guide Lifter Punch

Guide Lifter Punch

Guide Lifter Punch

浮昇銷

LP LPH

PDFCart

Guide Lifter Punch-Detachable type

Guide Lifter Punch-Detachable type

Guide Lifter Punch-Detachable type

浮昇銷-裝卸型

GLR

PDFCart

Guide Lifter Punch-Detachable type

Guide Lifter Punch-Detachable type

Guide Lifter Punch-Detachable type

浮昇銷-裝卸型

AGL

PDFCart

Punch Guide Bushings-Headed

Punch Guide Bushings-Headed

Bạc Dập

凸模導套-肩型

MH HG

PDFCart

Punch Guide Bushings-Straight

Punch Guide Bushings-Straight

Bạc Dập

凸模導套-直杆型

MS SG

PDFCart

Punch Guide Bushings-Headed

Punch Guide Bushings-Headed

Bạc Dập

凹模導套-肩型

MH HD

PDFCart

Button Dies -Straight

Button Dies -Straight

Bạc Dập

凹模導套-直杆型

MSD SD

PDFCart

Stripper Guide Pins-Headed Type

Stripper Guide Pins-Headed Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-肩型

SGPH

PDFCart

Stripper Guide Pins-Headed Type

Stripper Guide Pins-Headed Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-肩型

SGOH

PDFCart

Stripper Guide Pins-Straight Type

Stripper Guide Pins-Straight Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-直柱型

SGPN

PDFCart

Stripper Guide Pins-Straight Type

Stripper Guide Pins-Straight Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-直柱型

SGON

PDFCart

Stripper Guide Pins-Detachable Type

Stripper Guide Pins-Detachable Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-直柱型

SGPR

PDFCart

Stripper Guide Pins-Detachable Type

Stripper Guide Pins-Detachable Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-裝卸型

SGOR

PDFCart

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-裝卸型

SGPW

PDFCart

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-裝卸型

SGPWS

PDFCart

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Stripper Guide Pins-Detachable And Both Ends Tapped Type

Chốt Dẫn Hướng

卸料板導柱-裝卸型

SGPWH

PDFCart

Stripper Guide Bushings

Stripper Guide Bushings

Bạc Dẫn Hướng

卸料板導套

SGBA

PDFCart

Stripper Guide Bushings

Stripper Guide Bushings

Bạc Dẫn Hướng

卸料板導套

SGBH

PDFCart

Stripper Guide Bushings

Stripper Guide Bushings

Bạc Dẫn Hướng

卸料板導套

SGBL

PDFCart

Stripper Guide Bushings

Stripper Guide Bushings

Bạc Dẫn Hướng

卸料板導套

SGBT

PDFCart

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Detachable Post Type

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Detachable Post Type

Bộ chốt dẫn hướng

模架用鋼球導柱組件-裝卸型

RBSH RMSH RKSH

PDFCart

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Detachable Post Type

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Detachable Post Type

Bộ Chốt Dẫn Hướng

模架用鋼球導柱組件-裝卸型

RB RM RK

PDFCart

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Press Fit Post Type

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Press Fit Post Type

Bộ Chốt Dẫn Hướng

模架用鋼球導柱組件-壓入型

PBSH PMSH PKSH

PDFCart

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Press Fit Post Type

Ball Guide Post Sets For Die Sets-Press Fit Post Type

Bộ Chốt Dẫn Hướng

模架用鋼球導柱組件-壓入型

PBSH PMSH PKSH

PDFCart

Guide Posts for Die Sets

Guide Posts for Die Sets

Chốt Dẫn Hướng

模架用導柱

MRP BRPM BRPK

PDFCart

Guide Posts for Die Sets

Guide Posts for Die Sets

Chốt Dẫn Hướng

模架用導柱

MSP BSPM BSPK

PDFCart

Stoppers  For Ball Guides

Stoppers For Ball Guides

Nút Chặn

鋼球導柱用擋塊

STM

PDFCart

Stoppers For Ball Guides

Stoppers For Ball Guides

Nút Chặn

鋼球導柱用擋塊

STK

PDFCart

Springs For Ball Guides

Springs For Ball Guides

Lò xo

鋼球導柱用彈簧

SWP

PDFCart

Ball Guide Bushings For Die Sets

Ball Guide Bushings For Die Sets

Bạc

模架用鋼球導套

LBB

PDFCart

Ball Cages For Die Sets

Ball Cages For Die Sets

Bạc Bi

鋼球襯套

MBSH MBJH

PDFCart

Ball Cages For Die Sets

Ball Cages For Die Sets

Bạc Bi

鋼球襯套

MBS MBJ

PDFCart

Spool Retainers

Spool Retainers

Bộ Ốc Bạc

等高套筒

CSR

PDFCart

Plain Guide Post Sets

Plain Guide Post Sets

Chốt Độc Lập

滑動型獨立導柱組件

MY MYP

PDFCart

Plain Guide Post Sets

Plain Guide Post Sets

Chốt Độc Lập

滑動型獨立導柱組件

MYZ MYZP

PDFCart

Ball Guide Post Sets-Movable Stopper

Ball Guide Post Sets-Movable Stopper

Chốt Độc Lập

導柱組件-可動擋塊

MYA MYAP

PDFCart

Ball Guide Post Sets-Fixed Stopper

Ball Guide Post Sets-Fixed Stopper

Chốt Độc Lập

鋼球型獨立導柱組件-固定擋塊

MYJK MJKP

PDFCart

Ball Guide Post Sets-Fixed Stopper

Ball Guide Post Sets-Fixed Stopper

Chốt Độc Lập

鋼球型獨立導柱組件-固定擋塊

MYAK MYKP

PDFCart

Guide Post With Oil Grooves

Guide Post With Oil Grooves

Chốt dẫn hướng

油槽型獨立導柱

MGOH MGOHP

PDFCart

Guide Post With Oil Grooves

Guide Post With Oil Grooves

Chốt dẫn hướng

油槽型獨立導柱

MGO

PDFCart

Guide Posts

Guide Posts

Chốt dẫn hướng

導柱

MGP

PDFCart

Guide Holders

Guide Holders

導柱座

MGH MGHP

PDFCart

Guide Holders

Guide Holders

導柱座

MGH MGHP

PDFCart

Ball Guide Bushings

Ball Guide Bushings

鋼球滑動導座

MAB MABP

PDFCart

Ball Guide Bushings

Ball Guide Bushings

鋼球獨立式導柱-檔板

STMY

PDFCart

Ball Guide Post Sets-Springs

Ball Guide Post Sets-Springs

鋼球獨立式導柱-彈簧

SWMY

PDFCart

PU Stick

PU Stick

Nhựa PU

PU 棒

PU

PDFCart

Ball Plungers

Ball Plungers

Ốc Định Vị

定位珠

BP BPS

PDFCart

Hex Socket Head Cap Screws

Hex Socket Head Cap Screws

內六角螺栓

CB

PDFCart

Shot Counters For Plastic Mold

Shot Counters For Plastic Mold

Bộ đếm khuôn

模具計數器

M-CVPL M-CVR

PDFCart

Shoulder Bolts

Shoulder Bolts

Ốc Kéo

外螺紋型等高螺栓

MSB

PDFCart

Bolts For Ejector Plate Set

Bolts For Ejector Plate Set

Ốc Kéo

推板安裝用螺栓

EPB

PDFCart

Stop Bolts

Stop Bolts

Ốc Giựt

止動螺栓

STBG

PDFCart

Puller Bolts-Female Screw Type

Puller Bolts-Female Screw Type

Ty Ren

螺栓拉杆-內螺紋型

PBTN

PDFCart

Puller Bolts-Male Screw Type

Puller Bolts-Male Screw Type

Ốc Kéo

螺栓拉杆-外螺紋型

PBTX

PDFCart

Dowel Pins

Dowel Pins

Ty Định Vị

定位銷

MS MSTP

PDFCart

Screw Plugs

Screw Plugs

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen

止付螺絲

MSW

PDFCart

Microswitch

Microswitch

Công Tắc Hành Trình

微動開關

V-15-1A-T V-156-1A-T D2RV

PDFCart

Lightest Load Springs

Lightest Load Springs

Lò Xo Màu Vàng Samsol

輕小荷重彈簧

SF SFR

PDFCart

Light Load Springs

Light Load Springs

Lò Xo Xanh Dương Samsol

輕荷重彈簧

SL SLR

PDFCart

Medium Load Springs

Medium Load Springs

Lò Xo Màu Đỏ SamSol

中荷重彈簧

SM

PDFCart

Heavy Load Springs

Heavy Load Springs

Lò Xo Xanh Lá Samsol

重荷重彈簧

SH

PDFCart

Super Load Springs

Super Load Springs

Lò Xo Màu Nâu Samsol

極重荷重彈簧

SB

PDFCart

Middle Deflection Springs

Middle Deflection Springs

Lò Xo Màu Tím Samsol

中變形彈簧

SY

PDFCart

High Deflection Springs

High Deflection Springs

Lò Xo Màu Trắng Samsol

高變形彈簧

SR

PDFCart

Wire Spring

Wire Spring

Lò Xo Dây Nhuyễn

圓線彈簧

LR

PDFCart

Lightest Load Springs

Lightest Load Springs

Lò xo Màu Vàng Taiwan

輕小荷重彈簧

TF - TFR

PDFCart

Light Load Springs

Light Load Springs

Lò Xo Xanh Dương Taiwan

輕荷重彈簧

TL - TLR

PDFCart

Medium Load Springs

Medium Load Springs

Lò Xo Màu Đỏ Taiwan

中荷重彈簧

TM

PDFCart

Heavy Load Springs

Heavy Load Springs

Lò Xo Xanh Lá Taiwan

重荷重彈簧

TH

PDFCart

Super Load Springs

Super Load Springs

Lò Xo Màu Nâu Taiwan

極重荷重彈簧

TB

PDFCart

Huansin Contact 8h00 am - 17h00 pm

CÔNG TY TNHH HUANSIN

Tầng Trệt Khu Thương Mại Chung Cư 29 Bình Phú, Phường 10, Quận 6 TP.HCM
Ground Floor, Binh Phu Building, 29 Binh Phu Street, Ward 10, Dist 6, Ho Chi Minh City
Tel : 028 6254 6111 - 0373031234
Email : sales@khoathinh.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Đ/c: 30 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 024 32004546

Liên kết

  • Facebook
  • Zalo
Copyright @ 2021 by HUAN SIN COMPANY .Design by AHT
,
Home Home
Messenger Messenger
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay
Gửi báo giá Gửi báo giá
Liên hệ Liên hệ