Plastic Mold Components

SKD61 Straight Ejector Pins

SKD61 Straight Ejector Pins

Ty Đẩy SKD61

SKD61 單節射銷

EPDJ EPDT

PDFCart

SKH51 Straight Ejector Pins

SKH51 Straight Ejector Pins

Ty Đẩy SKH51

SKH51 單節射銷

EPHJ EPHT

PDFCart

SKD61 Stepped Ejector Pins

SKD61 Stepped Ejector Pins

Ty Đẩy Đôi SKD61

SKD61 雙節射銷

ESN ESNT ESD ESDT

PDFCart

SKH51 Stepped Ejector Pins

SKH51 Stepped Ejector Pins

Ty Đẩy Đôi SKH51

SKH51單節射銷

ESH ESHT

PDFCart

SKD61 Rectangular Ejector Pin

SKD61 Rectangular Ejector Pin

Ty Dẹp SKD61

SKD61 扁銷

ERN ERNT ERD ERDT

PDFCart

SKH51 Rectangular Ejector Pins

SKH51 Rectangular Ejector Pins

Ty Dẹp SKH51

SKH51 扁銷

ERH ERHT

PDFCart

SKD61 Ejector Sleeves

SKD61 Ejector Sleeves

Ty Ống SKD61

SKD61 射銷套筒(司筒)

EVD EVDT

PDFCart

SKD61 Stepped Ejector Sleeves

SKD61 Stepped Ejector Sleeves

Ty Ống Đôi SKD61

SKD61 雙節射銷套筒(雙節司筒)

ESVD ESVDT

PDFCart

Air Poppet Valves (Air Ventilation)

Air Poppet Valves (Air Ventilation)

Suppat Hơi

氣動頂針(空氣梢)

APV

PDFCart

Precision Leader Pins -Plain With Head Type

Precision Leader Pins -Plain With Head Type

Chốt Dẫn Hướng SUJ2

精密級導柱-無油槽型

GPHE

PDFCart

Precision Leader Pin - With Oil Groove Type

Precision Leader Pin - With Oil Groove Type

Chốt Dẫn Hướng SUJ2 (Có Rãnh Dầu)

精密級導柱-油槽型

GPG

PDFCart

Leader Bushing - Head Type With No Oil Groove

Leader Bushing - Head Type With No Oil Groove

Bạc Vai SUJ2

帶肩導套-無油槽型

GBF

PDFCart

Leader Bushing - Straight Type With No Oil Groove

Leader Bushing - Straight Type With No Oil Groove

Bạc Rãnh Giữa SUJ2

直導套-無油槽型

GBS

PDFCart

Leader Bushings-Head Oil Groove Type

Leader Bushings-Head Oil Groove Type

Bạc Vai SUJ2 (Có Rãnh Dầu)

帶肩導套-油槽型

GBFE

PDFCart

Leader Bushings -Straight Type-Oil Groove Type

Leader Bushings -Straight Type-Oil Groove Type

Bạc Rãnh Riữa SUJ2 (Có Rãnh Dầu)

直導套-油槽型

GBSE

PDFCart

Oil-Free Leader Bushings -Head Type-Copper Alloy

Oil-Free Leader Bushings -Head Type-Copper Alloy

Bạc Dầu Vai

帶肩導套-銅合金-自潤滑型

GBOF

PDFCart

Oil-Free Leader Bushings - Straight Type-Copper Alloy

Oil-Free Leader Bushings - Straight Type-Copper Alloy

Bạc Dầu Rãnh Giữa

直導套-銅合金-自潤滑型

GBOS

PDFCart

Ejector Leader Bushings- Oil Groove Type

Ejector Leader Bushings- Oil Groove Type

Bạc Dẫn Thẳng Có Rãnh Dầu SUJ2

射梢板導套-油槽型

EGBH

PDFCart

Ejector Leader Bushings- Oil Groove Type

Ejector Leader Bushings- Oil Groove Type

Bạc Dầu Dẫn Thẳng

射梢板導套-銅合金-自潤滑型

EGBZS

PDFCart

Ejector Leader Bushings - Ball Type

Ejector Leader Bushings - Ball Type

Bạc Dẫn Thẳng SUJ2

射梢板導套-鋼珠襯套專用型

EGB

PDFCart

Ball Retainers

Ball Retainers

Bạc Bi

鋼珠襯套

EMBS

PDFCart

Ejector Leader Bushings-Linear Guide Type

Ejector Leader Bushings-Linear Guide Type

Bạc Bi Dẫn Thẳng

推板導套-直線滾珠型

EGBL

PDFCart

Ejector Guide Pins

Ejector Guide Pins

Chốt Dẫn Thẳng SUJ2

射銷板導柱

EGP

PDFCart

Support Pins -Oil Groove

Support Pins -Oil Groove

Chốt Đỡ SUJ2

支撑柱(拖銷)

SP

PDFCart

Return Pins

Return Pins

Ty Hồi SUJ2

SUJ2 復位杆

RP

PDFCart

Angular Pins

Angular Pins

Ty đẩy góc SUJ2

斜撐梢

AP APS

PDFCart

Recycle Marked Pins

Recycle Marked Pins

Dấu tái chế

回收章

RM

PDFCart

Interchangeable Date Marked Pin Sets-Standard

Interchangeable Date Marked Pin Sets-Standard

Dấu thay thế

可換式日期章-標準型

DT

PDFCart

Interchangeable Date Marked Pin Sets-Plate Side Exchange Type

Interchangeable Date Marked Pin Sets-Plate Side Exchange Type

Dấu Thay Thế

可換式日期章-分型面更換型

DT

PDFCart

Integral Date Marked Pins

Integral Date Marked Pins

Dấu Không Thay Thế

整體式日期章

C-DT

PDFCart

Integral Date Marked Pins/Double Ring Type

Integral Date Marked Pins/Double Ring Type

Dấu Ngày Tháng

三圈式日期章

DTBZ DTEZ

PDFCart

Tapered Pin Set/Standard Installation Type (SKD11)

Tapered Pin Set/Standard Installation Type (SKD11)

Kẹp định vị tròn SKD11

錐度精定位銷組件/標準安裝(SKD11)

TPN

PDFCart

Tapered Pin Set/Standard Installation Type (SUJ2)

Tapered Pin Set/Standard Installation Type (SUJ2)

Kẹp Định Vị Tròn SUJ2

錐度精定位銷組件/標準安裝(SUJ2)

TPS

PDFCart

Tapered Pin Set/Bushing PL Installation Type(SKD11)

Tapered Pin Set/Bushing PL Installation Type(SKD11)

Kẹp Định Vị Tròn SKD11

錐度精定位銷組件/分型面安装型(SKD11)

TPNC

PDFCart

Positioning Straight Pin Sets

Positioning Straight Pin Sets

Kẹp định vị tròn SKD11

精定位銷組件/標準安裝(SKD11)

TPNF

PDFCart

Tapered Pin Set/Pin-Bushing Installation Type (SKD11)

Tapered Pin Set/Pin-Bushing Installation Type (SKD11)

Kẹp định vị tròn SKD11

錐度精定位銷組件/銷-套分型面安裝型(SKD11)

TPVX

PDFCart

Locating Block Sets

Locating Block Sets

Kẹp Định Vị SKD11

導位固定塊組件

TTSB

PDFCart

Straight Side Locks Sets

Straight Side Locks Sets

Kẹp Định Vị SKD11

直式導位邊鎖組件

TSSB

PDFCart

Straight Side Locks Set

Straight Side Locks Set

Kẹp Định Vị YK30

直式導位邊鎖組件

GPL

PDFCart

Taper Block Sets/L Size Lengthened

Taper Block Sets/L Size Lengthened

Kẹp Định Vị

錐度定位塊組件/L 尺寸加長型

GTBL

PDFCart

Taper Block Sets

Taper Block Sets

Chốt Trượt SKD11

錐度定位塊組件

TBS

PDFCart

Positioning Locking Blocks-Standard Type

Positioning Locking Blocks-Standard Type

帶定位楔緊塊-標準型

LBCSK LBCMK

PDFCart

Locking Blocks-Inlay Type

Locking Blocks-Inlay Type

楔緊塊-嵌入型

LBMS LBMM LBMD

PDFCart

Locking Blocks-Inlay PL Installation Type

Locking Blocks-Inlay PL Installation Type

楔緊塊 -分型面安裝・嵌入型

LBPS LBPM

PDFCart

Roller Lock Sets

Roller Lock Sets

Kẹp Khóa Khuôn

卡輪式鎖模組件

MPLK MPLKS

PDFCart

Latch Lock

Latch Lock

Khóa Khuôn

鎖模組件

DTJH

PDFCart

Parting Lock Sets

Parting Lock Sets

Kẹp Khóa Khuôn

插销式锁模器组件

PLS PLM PLL

PDFCart

Parting Lock Sets-Compact Type

Parting Lock Sets-Compact Type

Kẹp Khóa Khuôn

插銷式鎖模器組件-鉤銷鎖緊型

PLSW

PDFCart

Parting Lock Sets-Mold Opening-Mold Closing Controll Type

Parting Lock Sets-Mold Opening-Mold Closing Controll Type

Kẹp Khóa Khuôn

鎖模器組件-開模.合模控制型

PLSZ PLMZ

PDFCart

PU Stick

PU Stick

Nhựa PU

PU 棒

PU

PDFCart

Ball Plungers

Ball Plungers

Ốc Định Vị

定位珠

BP BPS

PDFCart

Hex Socket Head Cap Screws

Hex Socket Head Cap Screws

Buloong

内六角螺栓

CB

PDFCart

Shot Counters For Plastic Mold

Shot Counters For Plastic Mold

Bộ Đếm Khuôn

模具計數器

M-CVPL M-CVR

PDFCart

Bolts For Ejector Plate Set

Bolts For Ejector Plate Set

Ốc Kéo

推板安裝用螺栓

EPB

PDFCart

Shoulder Bolts

Shoulder Bolts

Ốc Kéo

外螺纹型等高螺栓

MSB

PDFCart

Stop Bolts

Stop Bolts

Ốc Giựt

止動螺栓

STBG

PDFCart

Puller Bolts-Female Screw Type

Puller Bolts-Female Screw Type

Ty Ren

螺栓拉杆-内螺纹型

PBTN

PDFCart

Puller Bolts-Male Screw Type

Puller Bolts-Male Screw Type

Ốc Kéo

螺栓拉杆–外螺纹型

PBTX

PDFCart

Parting Lock Bushings-PL Installation Type

Parting Lock Bushings-PL Installation Type

Bạc Bulong Khóa Khuôn

塑膠開閉器用襯套-分型面安裝型

PLBSP

PDFCart

Parting Locks

Parting Locks

BuLong Khóa Khuôn

塑膠開閉器

PL

PDFCart

Dowel Pins

Dowel Pins

Ty Định Vị

定位銷

MS MSTP

PDFCart

Parting Lock Bushings

Parting Lock Bushings

Bạc Bulong Khóa Khuôn

塑膠開閉器用襯套

PLBS

PDFCart

Screw Plugs

Screw Plugs

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen

止付螺絲

MSW

PDFCart

Free Washers

Free Washers

Lông Đền

通用墊圈

MWSC MWFB MWZC

PDFCart

Locating Rings

Locating Rings

Vòng Định Vị

定位圈

LR

PDFCart

Sprue Bushings-A Type

Sprue Bushings-A Type

Phễu Rót Nhựa

澆口套- A 型

SJA SJG

PDFCart

Sprue Bushings-B Type

Sprue Bushings-B Type

Phễu Rót Nhựa

澆口套- B 型

SJB SJT

PDFCart

Sprue Bushings-C Type

Sprue Bushings-C Type

Phễu Rót Nhựa

澆口套- C 型

SBC

PDFCart

Runner Lock Pins

Runner Lock Pins

Ty Giật Đuôi Keo

拔料銷

RLP

PDFCart

Lifting Eye Bolts

Lifting Eye Bolts

Vòng Cẩu Khuôn

模具吊環

CHI

PDFCart

Microswitch

Microswitch

Công Tắc Hành Trình

微動開關

V-15-1A5-T V-156-1A5-T D2RV Z-15G-B

PDFCart

Pin-Point Gate Bushings

Pin-Point Gate Bushings

Phễu Rót Nhựa SKH51

點式澆口套

PGHB

PDFCart

Pin-Point Gate Bushings With Head

Pin-Point Gate Bushings With Head

Phễu Rót Nhựa SKH51

帶肩點式澆口套

PGHT

PDFCart

Cooling System- Japanese Standard

Cooling System- Japanese Standard

Đầu Nối Ống Nước

水路配件-日規

WCPPT WCPM WCP

PDFCart

Joint Nipples

Joint Nipples

Đầu Nối Ống Nước

水路接頭

JTW HX-JTW JTWF

PDFCart

Hose Nipples

Hose Nipples

Đầu Nối Ống Nước

軟管接頭

NPW

PDFCart

Hose Nipples

Hose Nipples

Đầu Nối Ống Nước

軟管接頭

NPL

PDFCart

Cooling Circuit Plug

Cooling Circuit Plug

Ốc Nhét Nước Tròn

止水栓

JWP

PDFCart

Cooling Circuit Plug

Cooling Circuit Plug

Ốc Nhét Nước Tròn - Lục Giác

止水栓

JWP - Hexa

PDFCart

Quick Fitting

Quick Fitting

Khớp Nối

氣動接頭

GPC

PDFCart

Tapered Screw Plugs

Tapered Screw Plugs

Ốc Nhét Nước Lục Giác

錐形沉頭螺絲

MSWT

PDFCart

O-RING

O-RING

Ron Nước

O 型圈

ORP ORG ORS

PDFCart

Spiral Baffle Boards

Spiral Baffle Boards

Thanh xoắn nước

WRCAN

PDFCart

H+S Precision Thickness Gauge Strip

H+S Precision Thickness Gauge Strip

Miếng Đệm Khuôn

H+S 精密墊片

TGS TGSP

PDFCart

Lightest Load Springs

Lightest Load Springs

Lò Xo Màu Vàng Samsol

輕小荷重彈簧

SF SFR

PDFCart

Light Load Springs

Light Load Springs

Lò Xo Xanh Dương Samsol

輕荷重彈簧

SL SLR

PDFCart

Medium Load Springs

Medium Load Springs

Lò Xo Màu Đỏ Samsol

中荷重彈簧

SM

PDFCart

Heavy Load Springs

Heavy Load Springs

Lò Xo Xanh Lá Samsol

重荷重彈簧

SH

PDFCart

Super Load Springs

Super Load Springs

Lò Xo Màu Nâu Samsol

極重荷重彈簧

SB

PDFCart

Middle Deflection Springs

Middle Deflection Springs

Lò Xo Màu Tím Samsol

中變形彈簧

SY

PDFCart

High Deflection Springs

High Deflection Springs

Lò Xo Màu Trắng Samsol

高變形彈簧

SR

PDFCart

Wire Spring

Wire Spring

Lò Xo Dây Nhuyễn

圓線彈簧

LR

PDFCart

Lightest Load Springs

Lightest Load Springs

Lò xo Màu Vàng Taiwan

輕小荷重彈簧

TF - TFR

PDFCart

Light Load Springs

Light Load Springs

Lò Xo Xanh Dương Taiwan

輕荷重彈簧

TL - TLR

PDFCart

Medium Load Springs

Medium Load Springs

Lò Xo Màu Đỏ Taiwan

中荷重彈簧

TM

PDFCart

Heavy Load Springs

Heavy Load Springs

Lò Xo Xanh Lá Taiwan

重荷重彈簧

TH

PDFCart

Super Load Springs

Super Load Springs

Lò Xo Màu Nâu Taiwan

極重荷重彈簧

TB

PDFCart

Gas Vent

Gas Vent

排氣銓

GAS

PDFCart

Hot Nippers

Hot Nippers

Kềm Nhiệt

電熱剪

HT

PDFCart

Huansin Contact 8h00 am - 17h00 pm

CÔNG TY TNHH HUANSIN

Tầng Trệt Khu Thương Mại Chung Cư 29 Bình Phú, Phường 10, Quận 6 TP.HCM
Ground Floor, Binh Phu Building, 29 Binh Phu Street, Ward 10, Dist 6, Ho Chi Minh City
Tel : 028 6254 6111 - 0902 333 819
Email : sales@khoathinh.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Đ/c: 30 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 024 32004546

Liên kết

  • Facebook
  • Zalo
Copyright @ 2021 by HUAN SIN COMPANY .Design by AHT
,
Home Home
Messenger Messenger
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay
Gửi báo giá Gửi báo giá
Liên hệ Liên hệ